Ieteicamie dzīvnieku radīto skaņu atdarinājumi (latviešu un krievu valodā)

2,69 

Apraksts

Materiāla pielietojums

Materiāls “Ieteicamie dzīvnieku radīto skaņu atdarinājumi” paredzēts pasīvā un aktīvā vārdu krājuma paplašināšanai, bērniem no 1 gada vecuma.

Materiāls sastāv no 2 komplektiem (ieteicamie dzīvnieku un mājdzīvnieku skaņu atdarinājumi) – katrā 4 A4 formāta lapas. Tas ir divos eksemplāros – latviešu valodā un krievu valodā. Materiāls piemērots darbam audiologopēda vai logopēda nodarbībās, pirmskolā un darbam mājās.

Uz katras A4 formāta lapas ir 4 kartītes, uz katras kartītes ir viens attēls un zem tā dzīvnieka nosaukums un skaņas atdarinājums. Materiālu ieteicams izprintēt, ielaminēt un sagriezt attēlu kartītēs.

Materiālu izmanto

  • Pasīvā vārdu krājuma paplašināšana – Rādot bērnam 1 attēlu kartīti nosauc dzīvnieku nosaukumu un to radīto skaņu. Tad noliek to bērnam redzamā vietā un rāda nākošo attēlu kartīti. Kad bērns iepazinies ar 2 dzīvnieku nosaukumiem, lūdz bērnam norādīt konkrētu dzīvnieku. Kad bērns norāda pareizi uz abiem dzīvniekiem, tiek rādītas nākošās 2 kartītes. Kad bērns apguvis vairākus dzīvnieku nosaukumus, tiek piedāvāti 4 attēli. Bērnam jānorāda nosauktais dzīvnieks.
  • Aktīvā vārdu krājuma paplašināšana – Bērnam rādot attēlu kartītes nosauc dzīvnieku nosaukumu un to radīto skaņu, tad lūdz bērnam atkārtot. Piemērs: “Skaties, suns. Vau – vau! Kā saka suns?” Sagaidot bērna atbildi, tiek apstiprināts. “Pareizi! Vau – vau!”. Kad bērns ir apguvis dzīvnieku skaņu atdarinājumus, māca dzīvnieku nosaukumus. Piemērs: “Vau – vau! Kurš tā saka?” Pēc bērna atbildes apstiprina vai nosauc pareizo dzīvnieku. “Tas nav kaķis. Tas ir suns! Suns saka vau – vau.”

Papildus informācija

Materiāla tips

Kartīšu materiāli