Grozs

No products in the cart.

Par Mums

Audiologopēdija Par Mums - Logopēdu un Audiologopēdu nodarbības

Kas mēs esam?

Audiologopēdija ir Logopēdu un Audiologopēdu komanda jaukās, mājīgās un bērniem saistošās telpās Rīgas Centrā un Āgenskalnā. Pie mums tiek gaidīti visi bērni, kuriem nepieciešams uzlabot runas, valodas un komunikācijas prakses.

Kā varam Jums palīdzēt?

Palīdzam dažāda vecuma bērniem. Piemēram pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, skaņu jaukšana vai aizstāšana, nepietiekams vārdu krājums, runas ritma un tempa traucējumi, disgramatismi. Palīdzam skolas vecuma bērniem, kuriem ir lasīšanas,rakstīšanas un fonemātikas traucējumi un disgramatismi. 

Kas ir audiologopēds?

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš strādā ar visa vecuma pacientiem. Audiologopēds veic komunikācijas, runas, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Kas ir logopēds?

Skolotājs logopēds ir speciālists ar augstāko speciālo izglītību, kura spēkos ir palīdzēt bērniem novērst runas un valodas traucējumus, veikt skaņu izrunas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumu korekciju, veicināt valodas sapratni, kā arī paplašināt vārdu krājumu.

Kāpēc individuālas nodarbības?

Mēs ievērojam katra bērna patreizējo attīstības līmeni, unikālo bērna personību un rakstura  iezīmes. Individuālās nodarbības dod iespēju iepazīt katra bērna stiprās un vājās puses, dod iespēju darboties katram bērnam atbilstošā tempā.  Kā rezultātā, vēlamais rezultāts tiek sasniegts daudz ātrāk!

Kāpēc izvēlēties Audiologopēdiju?

Elektroniskais Pieraksts

Ērta pierakstu sistēma, kas ļauj efektīvi plānot nodarbību laikus

Pieredzējuši Speciālisti

Speciālisti kuriem ir svarīgs katra bērna individuāls progress

Mājīgas Telpas

Katrs kabinets iekārtots tā, lai bērni ar prieku piedalītos nodarbībās

Speciālisti

Mūsu pieredzējušā komanda

Madara Furmane - - Audiologopēds
Madara Fūrmane

Audiologopēds

Nodarbības latviešu valodā

Julija Bubnevica - Logopēds
Jūlija Bubņeviča

Logopēds

Nodarbības krievu un latviešu valodā

Elina Bogdanova - Logopēds
Elīna Bogdanova

Logopēds

Nodarbības latviešu valodā

Elizabete Prodanuka - Audiologopēds
Elizabete Prodaņuka

Audiologopēds

Nodarbības latviešu un angļu valodā

Dita Anete Višņevska - Audiologopēds
Dita Anete Višņevska

Audiologopēds

Nodarbības latviešu un krievu valodā

Lāsma Batarāga - Audiologopēds
Lāsma Batarāga

Audiologopēds

Nodarbības latviešu un krievu valodā

Kate Anna Lauzne - Audiologopēds
Kate Anna Lauzne

Audiologopēds

Nodarbības latviešu valodā

Konsultācija vai Nodarbība?

Audiologopēdija Pirmreizējā Konsultācija

Pirmreizējā konsultācija

Konsultācijas laikā tiek pārrunāta bērna attīstība no grūtniecības sākuma līdz šim brīdim. Pārbaudīts bērna vārdu krājums, skaņu izruna, sīkā motorika, tiek veikta runas motorikas izpēte un novērtēta bērna valodas sistēma kopumā.

Pēc konsultācijas tiek izveidots individuāls plāns mērķu sasniegšanai.

Konsultācijas notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

Audiologopēdija Individuāla nodarbība

Individuāla nodarbība

Nodarbība tiek plānota balstoties uz pirmeizējā konsultācijā iegūto informāciju un izvirzītajiem mērķiem. Nodarbībās tiek izmantoti valodu attīstoši uzdevumi un spēles, lai ātrāk panāktu vēlamos rezultātus.

Pēc katras nodarbības bērnam tiek doti mājasdarbi, lai progress būtu ātrāks!

Nodarbības notiek latviešu, krievu un angļu valodā.