Materiāli

Pirmās skaņas automatizēšana vārdos

Materiāla pielietojums Darba lapas paredzētas bērniem no 3 gadu vecuma. Materiāls sastāv no deviņpadsmit A4 formāta lapām. Materiāls piemērots darbam audiologopēda vai logopēda nodarbībās, pirmskolā un darbam mājās Materiālu izmanto Uz katras A4 formāta lapas ir trīs stabiņi, katrā stabiņā-…

Skatīt Materiālu

Skaņu saklausīšanas darba lapas

Materiāla pielietojums Darba lapas paredzēts bērniem no 5 gadu vecuma, kuri ir apguvuši burtus un mācās saklausīt skaņas vārdos. Darba lapas pielieto skaņu saklausīšanas, rakstīšanas un lasīšanas prasmju attīstīšanai. Materiāls sastāv no divdesmit A4 formāta lapām. Materiāls piemērots darbam audiologopēda…

Skatīt Materiālu

Materiāls skaņu izrunas uzlabošanai

Materiāla pielietojums Materāls paredzēts bērniem no 4 gadu vecuma Materiālu pielieto: Skaņu nostiprināšanai vārdos; Acu- rokas koordinācijas treniņam; Skaita saskaņošanai ar lietvārdu (viens burkāns, divi burkāni u.t.t.); Ģeometrisko figūru apguvei; Vizuālās uztveres attīstībai. Materiāls sastāv no divdesmit A4 formāta lapām.…

Skatīt Materiālu

Lasi zilbes un veido vārdus

Materiāla pielietojums Paredzēts bērniem no 5 gadu vecuma, kuri ir apguvuši burtus un lasa zilbes. Materiālu pielieto lasīšanas prasmju attīstīšanai. Materiāls sastāv no četrparsmit A4 formāta lapām. Materiāls piemērots darbam audiologopēda vai logopēda nodarbībās, pirmskolā un darbam mājās Materiālu izmanto…

Skatīt Materiālu

Skaņu Celiņi – Burtu Apguvei un Skaņu Izrunai

Materiāla pielietojums Paredzēts bērniem no 4 gadu vecuma. Materiālu pielieto: Skaņu izrunas traucējmu korekcijai. Acu- rokas koordinācijas treniņam. Skaņu diferencēšanas iemaņu veidošanai. Burtu apguvei. Vārdu krājuma paplašināšanai. Teikumu un stāstījumu veidošanai. Materiāls sastāv no trīsdesmit divām A4 formāta lapām. Materiāls…

Skatīt Materiālu

Atrodi Lieko

Materiāla pielietojums Paredzētas bērniem no 4 gadu vecuma. Materiālu pielieto: Fonemātiskās uztveres attīstīšanai. Skaņu diferencēšanas iemaņu veidošanai. Skaņu izrunas traucējmu korekcijai. Vārdu krājuma paplašināšanai. Teikumu un stāstījumu veidošanai. Materiāls sastāv no vienpadsmit A4 formāta lapām. Materiāls piemērots darbam audiologopēda vai…

Skatīt Materiālu

Nosaki skaņas atrašānās vietu vārdā

Materiāla pielietojums ”Nosaki skaņas atrašānās vietu vārdā” paredzētas bērniem no 4 gadu vecuma. Materiāls paredzēts: Fonemātiskās uztveres attīstīšanai. Skaņu diferencēšanas iemaņu veidošanai. Skaņu izrunas traucējmu korekcijai. Vārdu krājuma paplašināšanai. Teikumu un stāstījumu veidošanai. Materiāls sastāv no divdesmitpiecām A4 formāta lapām.…

Skatīt Materiālu

Biežāk jauktās skaņas runā un rakstos darba lapas

Materiāla pielietojums ”Biežāk jauktās skaņas runā un rakstos darba lapas” paredzētas bērniem no 4 gadu vecum. Materiāls paredzēts: Vārda pirmo skaņu diferencēšanas iemaņu veidošanai. Skaņu izrunas traucējmu korekcijai. Fonemātiskās uztveres attīstīšanai. Lasīšanas un rakstīšanas traucējumu korekcijai. Vārdu krājuma paplašināšanai. Teikumu…

Skatīt Materiālu