Grozs

No products in the cart.

Atteikums

Garantija

Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  neatbilst garantijā sniegtajam raksturojumam.

Garantija ir norādīta rakstiski uz preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka Pircējam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

Atgādinam, ka 24 mēnešu laikā no preču piegādes dienas patērētājam ir likumā noteiktas tiesības pieteikt pārdevējam prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preces, atteikties no tām.

Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

  • Iegādājies preces, kas paredzētas tūlītējam patēriņam, preci kas ātri bojājas,tai drīz beigsies derīguma termiņš vai tā ātri izlietojas, tai skaitā zālēm, uztura bagātinātājiem, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem;
  • Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama šeit Atteikuma_veidlapa.docx. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi [email protected]. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam preces, nododot tās Pārdevēja juridiskajā adresē vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā.

Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu, ja preces atgriešanas brīdī ir konstatējis bojājumus precei (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas preces lietošanas pazīmes.